Back

一个挺好用的VPS网盘模板-可道云-搭建您的专属私有云盘

Small color 4月14日

最近想搞个vps个人网盘,某群里推荐了这个模板主题,非常不错,搭建只需要有LNMP环境即可。不需要安装任何依赖
可复制黏贴剪切删除,账号级别分类,上传,离线下载等,
该有的都有。
1.png

2.png

3.png

4.png

可道云官网:传送门

个人网盘地址:传送门

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit

  商业友情链接:   超越娱乐注册   传奇私服   阳光在线   免费菠菜源码   三张牌游戏   炸金花   吉祥棋牌   秋霞电影网

Title - Artist
0:00