Back

修改DNS让国外vps搭建的ssr在国内外串通无阻

Small color 2017年04月10日

在外面工作,没宽带,一直用手机托电脑玩。
而且现在的流量那么贵,耗不起,只能够搞事情了。
搭建ssr手机免流后。看国内的视频被拦,又没钱买国内的vps。
只能够修改dns让国外的vps可观看国内的视频,(如爱奇艺,B站,优酷)


DNS:158.69.209.100:53(可翻回国内的dns在网上找的)
在ssr里把china DNS 里面的dns修改为158.69.209.100:53 即可解决国内的视频版权问题。

Screenshot_20170410-091732.jpg

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit
  walker
  walker  2019-10-02, 11:31

  lei.png 还是不行

   Small color
   Small color  2019-10-02, 17:29

   不行了,我建议你买国内vps

  跨境电商之家
  跨境电商之家  2019-04-24, 08:12

  不错学习了!

  Mooe
  Mooe  2017-09-28, 06:54

  实测无效

  商业友情链接:   传奇私服   阳光在线   足控福利   KOK体育   免费菠菜源码   缅甸皇家利华

Title - Artist
0:00