Back

模拟手机浏览网页

Small color 2016年11月01日

今晚闲着没事干写个模拟手机浏览。
可大概看出自己的网页在手机里显示排版的大概内容!
显示如下!

只需要几行代码就可以实现了,很简单的
源码下载:源码.zip
ps:如果内容和模型不一致,调下padding即可

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit

  商业友情链接:   传奇私服   阳光在线   免费菠菜源码   炸金花   大棋牌   秋霞影院

Title - Artist
0:00