Back

素晴らしき国家の築き方#2

Small color 9月28日

333_compressed.jpg

简介:故事的主人公是一位精英骑士永恒之塔,被驱逐出这个国家,失去了名声和荣誉。Ariana-Princess,他最近Aegon的宝座了,现在她已经解决了许多问题,积累了在先前的统治者。主角遇到公主阿里安娜和她的忠实的同伴——露露,露西娅,卢卡。现在他们将共同努力,恢复前他们国家的伟大的口号“让它大了!”。
年:2019年。
上映日期:2019.9.28
来源:Vn游戏
质量:web - 720 px
英文名字:Subarashiki Kokka no Kizuki-kata / How to build a wonderful nation?
原名称:素晴らしき国家の築き方
验证码:f44a0c302372cabf5a452089595f532b7444710b

xiaokian.pngaaaaa.pngkaixin.pnghang.pnghuaji.pngtushe.pnglei.pngyanxian.pngyiwen.pngzhenbang.pngmianq.pnglen.pngbishi.pngyi.pnghh.pngpeng.pngbugaox.pngqian.pngtaikx.pngnuhuo.pnghang 2.pngtu.png
Submit
  kangsheng
  kangsheng  2019-10-02, 00:28

  建议搞个募捐,一人一元

   Small color
   Small color  2019-10-02, 11:02

   还有这种操作.....

  商业友情链接:   传奇私服   阳光在线   免费菠菜源码   炸金花   大棋牌   秋霞影院

Title - Artist
0:00